• Odwiedziło nas: 302806 osób
 • Do końca roku: 124 dni
 • Do wakacji: -63 dni
Piątek, 2014-08-29
Imieniny:
Beaty, Racibora

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

http://www.trippytext.com/ - Trippy Text


  

 

      

 

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

Nr 310

 

„Każde dziecko-potrafi.

Każde dziecko-wie.

Każde dziecko-potrzebuje.

Każde dziecko kocha i jest kochane".

 

 

Jesteśmy placówką której organem prowadzącym jest:

Urząd Miasta st. Warszawy.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

 

Każde dziecko ma równe prawa do pełnej, profesjonalnej edukacji i wsparcia własnego potencjału rozwojowego.

 

W przedszkolu naszym funkcjonuje 5 grup przedszkolnych z czego dwie grupy to oddziały integracyjne, w których przebywają dzieci zdrowe i niepełnosprawne.

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego i odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości dzieci, programy wychowania przedszkolnego - dopuszczone do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

Nasze cele:

- Integracja społeczna dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych.

- Kształcenie aktywności poznawczej dzieci i wzbogacanie ich doświadczeń.

- Zapewnianie dzieciom opieki psychologicznej oraz pomocy specjalistycznej w zakresie

reedukacji i terapii.

- Współpraca z rodzicami w ramach spójnego systemu wychowania w rodzinie i w przedszkolu.

- Kształtowanie postawy wzajemnej otwartości, zrozumienia i akceptacji.

- Kształtowanie postaw prospołecznych oraz pozytywnego obrazu samego siebie.

 

 

 

 

 W przedszkolu

zaspokajane są różnorodne, indywidualne potrzeby edukacyjne

poprzez wdrażanie treści zawartych w projektach edukacyjnych nauczycieli oraz

wykorzystywanie nowatorskich metod pracy, m.in.:


 • Program Wychowania Przedszkolonego; "W kręgu zabawy" Jadwigi Pytlarczyk wydawnictwa JUKA
 • Projekt działań wychowawczych ukierunkowanych na regulację współżycia w grupie przedszkolnej przedstawioną w formie obrazkowej pt.: "Dziecięcy savoir - vivre" - projekt własny opracowany przez mgr Ewę Ziółkowską - Mata
 • "Będę przedszkolakiem" - projekt adaptacyjny Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310 - praca zbiorowa Rady Pedagogicznej PP310
 • "Wspieranie rozwoju mowy dziecka" - projekt logopedyczny mgr Anety Sokołowskiej
 • Projekt ekologiczny pt: "Zielone przedszkole" - projekt własny mgr Małgorzaty Kochańskiej, mgr Teresy Chodała, mgr Moniki Trams
 • Projekt kółka plastycznego: "Kolorowy świat. Rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci w wieku przedszkolnych” – mgr Małgorzaty Kochańskiej, mgr Małgorzaty Kowalik, mgr Irminy Gibaszewskiej.

 

Ponadto, w codziennej pracy kadra pedagogiczna wykorzystuje szereg metod pracy:

 • Metodę Marii Montessori
 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metodę Dobrego Startu
 • Metodę Integracji Sensorycznej z wykorzystaniem sprzętu podwieszonego "SI"
 • Pedagogikę zabawy
 • Dramę
 • Metodę Dennisona
 • Wspieranie rozwoju umysłowego dzieci wg metody Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • ...i wiele innych.

 

Do pracy indywidualnej prowadzonej z dziećmi, przedszkole dysponuje odpowiednim zapleczem:

♥ Gabinetem terapii: pedagogiczno - logopedycznej

♥ Salą gimnastyczną z różnorodnym sprzętem

♥ Gabinetem rehabilitacyjnym terapii SI

♥ Salą Rehabilitacyjną: "Światło i dźwięk"

 

 

 

 

 

Wakacje :)

 

"Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje, można jechać na Mazury lub nad morze albo w góry. Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować, można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze "żabką" pływać. Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami, można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby.


Wakacyjne kartki z kalendarza
czytaj więcej

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo